Wibe de Vries is geboren in Garijp in 1975 en nu woonachtig in Burum. Vanaf 1997 is hij serieus bezig met beeldhouwen. Eerst voornamelijk met het boetseren in klei, vanaf eind 2003 ook met andere materialen: zandsteen, speksteen, serpentijn en hout.

Begonnen als autodidact heeft hij zich daarna verder ontwikkeld door cursussen te volgen bij Pyr Bosma (Kollum), Dick Swaak (Groningen) en bij Wybe Benders (Franeker).

Hij kan zowel abstracte als realistische beelden maken. Voor de abstracte vormen haalt hij vooral inspiratie uit de natuur. Als hij realistische beeldhouwwerken creëert heeft hij meestal de vrouw als inspiratiebron.

Momenteel hakt Wibe naakte vrouwfiguren uit het materiaal hout.